lean szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie zbędnych. lean płyty Najistotniejszym zadaniem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które czynności są zbędne dla firmy.