co wykorzytywac w lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
Mapowanie strumienia wartości
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które działania są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz